TARGET PENDIDIKAN

 • UNIT IKM & KMI / KMA
  • Beraqidah salimah, beribadah shohihah, berakhlak karimah.
  • Menguasai dasar dasar ilmu syari’ah.
  • Memiliki kemampuan tahsin berstandar.
  • Mampu membaca kitab gundul.
  • Memiliki dasar-dasar ilmu dan skill kependidikan dan dakwah.
  • Berjiwa murabbi/murabbiyah dan Da’i/Da'iyah

 

 • Unit KMT
  • Beraqidah salimah, beribadah shohihah, berakhlak karimah.
  • Menjadi Hafizh / hafizhah Al Qur’an 30 Juz
  • Menguasai dasar dasar ilmu syari’ah.
  • Memiliki kemampuan tahsin berstandar.

 

 • UNIT STI
  • Beraqidah salimah, beribadah shohihah, berakhlak karimah.
  • Itqon (berkualitas) dalam hafalan Al-Quran
  • Mampu menghafal  dan menerangkan 1 (satu) matan dalam setiap ilmu dasar.
  • Menguasai dasar-dasar ilmu syari’ah..
  • Mampu menela’ah kitab besar para ulama secara mandiri dan terstruktur

 

 • UNIT DID
  • DID-A
   • Beraqidah salimah, beribadah shohihah, berakhlak karimah.
   • Menguasai dasar dasar ilmu syari’ah.
   • Memiliki kemampuan tahsin berstandar.
   • Memiliki dasar-dasar ilmu dan skill dakwah
   • Berjiwa da’i
  • DID-B
   • Beraqidah salimah, beribadah shohihah, berakhlak karimah.
   • Memahami dasar dasar ilmu syari’ah.
   • Memiliki kemampuan tahsin berstandar.
   • Mengkhatamkan beberapa kitab dasar secara sorogan.

 

lihat juga :

Saran & masukan Aplikasi